top of page
parp belka.jpg

Tytuł projektu

„Opracowanie receptury innowacyjnego produktu - sera wegańskiego wykorzystującego lokalne surowce”

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie receptury innowacyjnego produktu – sera wegańskiego, wykorzystującego lokalne surowce, niezawierającego żadnych konserwantów i składników odzwierzęcych.

Efekty projektu

Usługa badawczo-rozwojowa pozwoli na opracowanie procesu produkcyjnego nowego wyrobu spożywczego, który następnie zostanie wdrożony do oferty firmy Wege Siostry.

Program wsparcia

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 2.3 Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie: 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Wartość projektu

210 000,36 zł

Wartość dofinansowania

145 122,20 zł

Okres realizacji projektu

01.09.2020 – 30.06.2021

bottom of page